AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tố thuộc nhóm VIIA? 

  • A. 1s22s22p3  
  • B. 1s22s22p5.   
  • C. 1s22s22p63s1           
  • D. 1s22s22p63s23p63d54s2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>