AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Nguyên tử Na(Z = 11) có cấu hình electron là: 

  • A. 1s2s2p3s1.        
  • B. 1s2s2p3s3p6 4s1.   
  • C. 1s2s2p5            
  • D. 1s2s2p3s2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>