YOMEDIA
 • Câu hỏi:

   Cho 3 ion : Na+, Mg2+, F . Phát biểu nào sau đây sai . 

  • A. 3 ion trên có cấu hình electron giống nhau .    
  • B. 3 ion trên có cấu hình electron của neon (Ne).
  • C. 3 ion trên có số electron bằng nhau              
  • D. 3 ion trên có số proton bằng nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>