AMBIENT
 • Câu hỏi:

   10,8g kim loại A hóa trị không đổi tác dụng hoàn toàn với 3,696 lít O2 đktc được rắn B. Cho B tác dụng hết với dd H2SO4 loãng thu được 2,688 lít khí đktc. Phát biểu nào sau đây đúng? 

  • A. Trong hợp chất với clo, kim loại A chiếm 20,225% khối lượng
  • B. Hợp chất của A với oxi là hợp chất cộng hoá trị
  • C. Hiđroxit của A có công thức A(OH)2 là một bazơ không tan.
  • D.  Nguyên tố A thuộc chu kì 2 của bảng tuần hoàn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>