AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cấu hình e của A thuộc chu kỳ 4, có 2 electron hóa trị là: 

  • A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1  
  • B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2
  • C. Cả a và b                   
  • D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA