AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn  phát biểu sai: 

  • A. Trong một nguyên tử,  số proton luôn bằng số electron và bằng số đơn vị điện tích hạt nhân
  • B. Tổng số proton và số nơtron trong một hạt nhân được gọi là số khối
  • C. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân
  • D. Đồng vị là các nguyên tử có cùng số proton và số nơtron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA