AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Cho phương trình hoá học.

              2KMnO4   + 16HCl    → 2KCl  +  2MnCl2  +  5Cl2  + 8H2O.

              Trong phương trình trên, tỉ lệ số phân tử HCl bị oxi hoá và số phân tử HCl làm môi trường (không oxi hoá-khử) là 

  • A. 1:8           
  • B.  8:1                    
  • C. 3:5            
  • D. 5:3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>