AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Phát biểu nào dưới đây không đúng? 

  • A. Sự oxi hóa là sự mất(nhường) electron         
  • B. Chất khử là chất nhường (cho) electron      
  • C. Sự khử là sự mất electron hay cho electron
  • D. Chất oxi hóa là chất thu electron

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>