AMBIENT
 • Câu hỏi:

   Nguyên tố hóa học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn có các electron hóa trị là 3d34s2

  • A.  Chu kì 4, nhóm VA.   
  • B. Chu kì 4, nhóm VB.
  • C. Chu kì 4, nhóm IIA
  • D. Chu kì 4, nhóm IIIA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>