YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tổ chức hiệp ước phòng thủ chung Vacsava của Liên Xô và các nước Đông Âu ra đời và đối trọng sâu sắc với 
   

   

  • A. SENTO                 
    
  • B. ZENTO             
    
  • C. NATO            
    
  • D. SEV 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổ chức hiệp ước phòng thủ chung Vacsava của Liên Xô và các nước Đông Âu ra đời và đối trọng sâu sắc với NATO            

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF