ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Tổ chức hiệp ước phòng thủ chung Vacsava của Liên Xô và các nước Đông Âu ra đời và đối trọng sâu sắc với 
   

   

  • A. SENTO                 
    
  • B. ZENTO             
    
  • C. NATO            
    
  • D. SEV 
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tổ chức hiệp ước phòng thủ chung Vacsava của Liên Xô và các nước Đông Âu ra đời và đối trọng sâu sắc với NATO            

  Đáp án C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1424

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1