YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Mục đích chính của sự ra đời tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va (14/5/1955) là: 

   

  • A. Để tăng cường tình đoàn kết giữa Liên Xô và các nước Đông Âu   
  • B. Để tăng cường sức mạnh của các nước xã hội chủ nghĩa   
  • C. Để đối phó với việc thành lập khối quân sự NATO của Mĩ   
  • D. Để duy trì hoà bình và an ninh ở châu Âu, củng cố sức mạnh của các nước XHCN

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Mục đích chính của sự ra đời tổ chức Hiệp ước Vac-sa-va (14/5/1955) là để duy trì hoà bình và an ninh ở châu Âu, củng cố sức mạnh của các nước XHCN

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1109

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON