YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thuận lợi chủ yếu để Liên Xô xây dựng lại đất nước là: 
   

  • A. Những thành tựu từ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội trước chiến tranh   
  • B. Sự ủng hộ của phong trào cách mạng thế giới   
  • C. Tính ưu việt của xã hội chủ nghĩa và tinh thần vượt khó của nhân dân sau ngày chiến thắng   
  • D. Lãnh thổ rộng lớn, tài nguyên phong phú

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, thuận lợi chủ yếu để Liên Xô xây dựng lại đất nước là tính ưu việt của xã hội chủ nghĩa và tinh thần vượt khó của nhân dân sau ngày chiến thắng.

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1107

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF