YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hậu quả nghiêm trọng nhất mà công cuộc cải cách ở Liên Xô đã mang lại là: 

   

  • A. Nhiều cuộc bãi công bùng nổ khắp ở đất nước   
  • B. Mâu thuẫn sắc tộc gay gắt, nhiều nước cộng hòa đòi li khai  
  • C. Kinh tế tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng  
  • D. Đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn và sụp đổ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hậu quả nghiêm trọng nhất mà công cuộc cải cách ở Liên Xô đã mang lại là đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn và sụp đổ

  Đáp án D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1113

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON