ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Hậu quả nghiêm trọng nhất mà công cuộc cải cách ở Liên Xô đã mang lại là: 

   

  • A. Nhiều cuộc bãi công bùng nổ khắp ở đất nước   
  • B. Mâu thuẫn sắc tộc gay gắt, nhiều nước cộng hòa đòi li khai  
  • C. Kinh tế tiếp tục trượt dài trong khủng hoảng  
  • D. Đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn và sụp đổ
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hậu quả nghiêm trọng nhất mà công cuộc cải cách ở Liên Xô đã mang lại là đất nước ngày càng lún sâu vào khủng hoảng, rối loạn và sụp đổ

  Đáp án D

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1113

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1