YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế Liên Xô dần dần bộc lộ những dấu hiệu suy thoái từ thời gian nào? 

   

  • A. Cuối những năm 70 - đầu những năm 80  
  • B. Cuối những năm 60 - đầu những năm 70  
  • C. Cuối những năm 80   
  • D. Giữa những năm 70

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA