ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế Liên Xô dần dần bộc lộ những dấu hiệu suy thoái từ thời gian nào? 

   

  • A. Cuối những năm 70 - đầu những năm 80  
  • B. Cuối những năm 60 - đầu những năm 70  
  • C. Cuối những năm 80   
  • D. Giữa những năm 70
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nền kinh tế Liên Xô dần dần bộc lộ những dấu hiệu suy thoái từ cuối những năm 70 - đầu những năm 80

  Đáp án A

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1