YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nền kinh tế Liên Xô dần dần bộc lộ những dấu hiệu suy thoái từ thời gian nào? 

   

  • A. Cuối những năm 70 - đầu những năm 80  
  • B. Cuối những năm 60 - đầu những năm 70  
  • C. Cuối những năm 80   
  • D. Giữa những năm 70

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Nền kinh tế Liên Xô dần dần bộc lộ những dấu hiệu suy thoái từ cuối những năm 70 - đầu những năm 80

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1420

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF