YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:


  Ý nghĩa của những thành tựu trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1945 - 1975) là gì? Chọn đáp án đúng nhất. 
   

  • A. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng
    
  • B. Xây dựng, phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân
    
  • C. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội 
    
  • D. Làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mĩ 
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ý nghĩa của những thành tựu trong công cuộc xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô (1945 - 1975) là làm đảo lộn chiến lược toàn cầu của Mỹ. Thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. Phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng.

  Đáp án A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON