AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là: 

   

  • A. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa   
  • B. Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, khoa học   
  • C. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm   
  • D. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>