ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là: 

   

  • A. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa   
  • B. Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, khoa học   
  • C. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm   
  • D. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, khoa học.

  Đáp án B

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1111

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1