YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là: 

   

  • A. Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa   
  • B. Sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, khoa học   
  • C. Sự sụp đổ của một đường lối sai lầm   
  • D. Sự sụp đổ của tư tưởng chủ quan, nóng vội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và các nước Đông Âu là sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội chưa đúng đắn, khoa học.

  Đáp án B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1111

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON