YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nội dung chính của công cuộc ''cải tổ'' của Liên Xô do Gooc - ba - chốp tiến hành là gì? 

   

  • A. Cải tổ xã hội  
  • B. Cải tổ hệ thống chính trị  
  • C. Cải tổ kinh tế và xã hội   
  • D. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nội dung chính của công cuộc ''cải tổ'' của Liên Xô do Gooc - ba - chốp tiến hành là cải tổ kinh tế và xã hội 

  Đáp án C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON