AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nội dung chính của công cuộc ''cải tổ'' của Liên Xô do Gooc - ba - chốp tiến hành là gì? 

   

  • A. Cải tổ xã hội  
  • B. Cải tổ hệ thống chính trị  
  • C. Cải tổ kinh tế và xã hội   
  • D. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>