ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Nội dung chính của công cuộc ''cải tổ'' của Liên Xô do Gooc - ba - chốp tiến hành là gì? 

   

  • A. Cải tổ xã hội  
  • B. Cải tổ hệ thống chính trị  
  • C. Cải tổ kinh tế và xã hội   
  • D. Cải tổ kinh tế triệt để, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng về kinh tế
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nội dung chính của công cuộc ''cải tổ'' của Liên Xô do Gooc - ba - chốp tiến hành là cải tổ kinh tế và xã hội 

  Đáp án C

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1422

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1