YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \tan x\).

  • A.  \(\int {f(x)dx} = - \ln \left| {\cos x} \right| + C\)
  • B.  \(\int {f(x)dx} = \ln \left| {\cos x} \right| + C\)
  • C.  \(\int {f(x)dx} = - \ln \left| {\sin x} \right| + C\) 
  • D.  \(\int {f(x)dx} = \ln \left| {\sin x} \right| + C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có \(\int {f(x)dx} = \int {\tan xdx} = \int {\frac{{\sin xdx}}{{\cos x}}}\)
  Đặt \(u = \cos \Rightarrow du = - \sin xdx\)
  Vậy \(\int {f(x)dx} = - \int {\frac{1}{u}du = - \ln \left| u \right|} = - \ln \left| {\cos x} \right| + C\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA