YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = x\sqrt x \,(x > 0).\)

  • A.  \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \frac{2}{5}{x^2}\sqrt x + C\)   
  • B.  \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \frac{1}{5}{x^2}\sqrt x + C\)
  • C.  \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \frac{2}{5}x\sqrt x + C\)
  • D. \(\int {f\left( x \right)d{\rm{x}}} = \frac{3}{2}\sqrt x + C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\int {x\sqrt x dx} = \int {{x^{\frac{3}{2}}}dx} = \frac{2}{5}{x^{\frac{5}{2}}} + C\)

  \(= \frac{2}{5}{x^2}\sqrt x + C\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1540

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON