YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm hàm số \(f(x)\) biết rằng \(f'(x) = 2x + 1\) và \(f(1)=5.\)

  • A. \(f(x) = {x^2} + x + 3\)
  • B. \(f(x) = {x^2} + x - 3\)
  • C. \(f(x) = {x^2} + x\)
  • D. \(f(x) = {x^2} -x\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {f(x) = \int {f(2x + 1)dx} }\\
  {f(1) = 5}
  \end{array}} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {f(x) = {x^2} + x + C}\\
  {f(x) = {1^2} + 1 + C = 5}
  \end{array}} \right.
  \end{array}\\
  { \Rightarrow f(x) = {x^2} + x + 3}
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 718

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON