YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \left( {2x - 1} \right){e^x}dx\).

  • A.  \(\int {f(x) = 2x{e^x} + C}\)
  • B.  \(\int {f(x) = (2x - 1){e^x} + C}\)
  • C.  \(\int {f(x) = (2x - 2){e^x} + C}\)
  • D.  \(\int {f(x) = (2x - 3){e^x} + C}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đặt: \(\left\{ \begin{array}{l} u = 2x - 1 \Rightarrow du = 2dx\\ dv = {e^x}dx \Rightarrow v = {e^x} \end{array} \right.\)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \int {(2x - 1){e^x}dx} \\
   = {e^x}\left( {2x - 1} \right) - \int {{e^x}2dx} \\
   = (2x - 1){e^x} - 2{e^x} + C\\
   = (2x - 3){e^x} + C
  \end{array}\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 721

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON