YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \tan x\).

  • A.  \(\int {f(x)dx} = - \ln \left| {\cos x} \right| + C\)
  • B.  \(\int {f(x)dx} = \ln \left| {\cos x} \right| + C\)
  • C.  \(\int {f(x)dx} = - \ln \left| {\sin x} \right| + C\) 
  • D.  \(\int {f(x)dx} = \ln \left| {\sin x} \right| + C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có 

  \(\int {f(x)dx} = \int {\tan xdx} = \int {\frac{{\sin xdx}}{{\cos x}}}\)

  Đặt \(u = \cos \Rightarrow du = - \sin xdx\)

  Vậy \(\int {f(x)dx} = - \int {\frac{1}{u}du = - \ln \left| u \right|} \)

  \(= - \ln \left| {\cos x} \right| + C\)

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 1541

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON