YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{{{x^2}}}.\)

  • A. \(\int {f(x)dx} = \ln x - \ln {x^2} + C\)
  • B. \(\int {f(x)dx} = \ln x - \frac{1}{x} + C\)
  • C. \(\int {f(x)dx} = \ln \left| x \right| + \frac{1}{x} + C\)
  • D. \(\int {f(x)dx} = \ln \left| x \right| - \frac{1}{x} + C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\int {f(x)dx} = \int {\left( {\frac{1}{x} - \frac{1}{{{x^2}}}} \right)dx} \)

  \(= \ln \left| x \right| + \frac{1}{x} + C\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 711

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Nguyên hàm, Tích phân và Ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON