YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm tất cả các điểm cực đại của hàm số \(y = - {x^4} + 2{x^2} + 1.\)

  • A. \(x=\pm 1\)
  • B. \(x=- 1\)
  • C. \(x= 1\)
  • D. \(x=0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Xét hàm số \(y = - {x^4} + 2{x^2} + 1.\)

  \(\begin{array}{l} y' = - 4{x^3} + 4x\\ y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} x = 0\\ x = - 1\\ x = 1 \end{array} \right. \end{array}\)

  Vậy hàm số đạt cực đại tại x=-1 và x=1.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3099

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON