YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục và có đạo hàm trên \(\mathbb{R}\) biết \(f'\left( x \right) = x{\left( {x - 1} \right)^2}.\) Khẳng định nào sau đây là đúng?

  • A. Hàm số có 2 điểm cực trị tại x=0 và x=1.   
  • B. Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x=0 và cực đại tại điểm x=1.
  • C. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;0} \right)\) và \(\left( {1; + \infty } \right)\) và đồng biến trên khoảng (0;1).
  • D. Hàm số không có điểm cực đại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vậy hàm số đạt cực tiểu tại x=0 và không có điểm cực đại.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3098

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF