YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(y = \cos 2x + 4\cos x + 1.\)

  • A. M=5
  • B. M=4
  • C. M=6
  • D. M=7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(y = \cos 2x + 4\cos x + 1 \)

  \(= 2{\cos ^2}x + 4\cos x\)

  Đặt \(t = \cos x,\,\,1 - \le t \le 1\) 

  Khi đó ta có hàm số: \(f(t) = 2{t^2} + 4t,\, - 1 \le t \le 1\) 

  \(\begin{array}{l} f'(t) = 4t + 4\\ f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = - 1 \end{array}\)

  Ta có: \(f(1) = 6;\,\,f( - 1) = - 2\) 

  Suy ra hàm số có giá trị lớn nhất là M=6.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 3103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON