YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số \(y = \cos 2x + 4\cos x + 1.\)

  • A. M=5
  • B. M=4
  • C. M=6
  • D. M=7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(y = \cos 2x + 4\cos x + 1 \)

  \(= 2{\cos ^2}x + 4\cos x\)

  Đặt \(t = \cos x,\,\,1 - \le t \le 1\) 

  Khi đó ta có hàm số: \(f(t) = 2{t^2} + 4t,\, - 1 \le t \le 1\) 

  \(\begin{array}{l} f'(t) = 4t + 4\\ f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = - 1 \end{array}\)

  Ta có: \(f(1) = 6;\,\,f( - 1) = - 2\) 

  Suy ra hàm số có giá trị lớn nhất là M=6.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3103

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON