YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thực hiện phản ứng sau trong bình kín: H2 (k) + Br2 (k)→  2HBr (k). Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0,072 mol/l, sau 2 phút nồng độ hơi Br2 còn lại là 0,048 mol/l. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là: 

  • A. 8.10-4 mol/(l.s)  
  • B. 6.10-4 mol/(l.s)          
  • C. 4.10-4 mol/(l.s)     
  • D. 2.10-4 mol/(l.s)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>