AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hợp chất hữu cơ Y có thành phần phần trăm về khối lượng các nguyên tố: %mC = 85,7% và %mH = 14,3%. Công thức đơn giản nhất của Y là: 

  • A.  CH2.       
  • B. CH2O.       
  • C. CH3.           
  • D. CHO.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>