AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử NH3 là liên kết: 

  • A. Cộng hóa trị phân cực.       
  • B. Ion.                         
  • C. Hiđro.              
  • D. Cộng hóa trị không cực.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>