AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X là phi kim có hoá trị cao nhất với oxi là a;  hoá trị trong hợp chất khí với hiđro là b. Quan hệ giữa a và b là: 

  • A. a + b = 8      
  • B. a = b        
  • C. a – b = 8      
  • D. a ≤ b

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>