AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây không dẫn điện được? 

  • A. HCl trong dung môi nước.        
  • B.  KOH nóng chảy.
  • C. MgCl2 nóng chảy.              
  • D.  NaCl rắn, khan.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>