AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phản ứng: Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O. Nguyên tố clo: 

  • A.  Chỉ  bị oxi hoá.                   
  • B. Chỉ bị khử.
  • C. Không bị oxi hoá, không bị khử.   
  • D. Vừa bị oxi hoá, vừa bị khử.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>