AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phản ứng: NaX(rắn) + H2SO4(đặc) →  NaHSO4 + HX(khí). Các hiđro halogenua (HX) có thể điều chế theo phản ứng trên là : 

  • A. HBr và HI.        
  • B. HCl, HBr và HI.          
  • C. HF và HCl.                      
  • D. HF, HCl, HBr và HI.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>