AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố Y là phi kim thuộc chu kì 3, có công thức oxit cao nhất là YO2. Nguyên tố Y tạo với kim loại M hợp chất có công thức MY2, trong đó M chiếm 62,5% về khối lượng. Kim loại M là: 

  • A. Ca       
  • B. Fe             
  • C. Zn                     
  • D. Mg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>