AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hợp chất hữu cơ X với lượng dư oxi thấy thoát ra khí CO2, hơi H2O và khí N2. Chọn kết luận chính xác nhất trong các kết luận sau : 

  • A. X chắc chắn chứa C, H, N và có thể có hoặc không có oxi.
  • B. X là hợp chất của 3 nguyên tố C, H, N.
  • C.  Chất X chắc chắn có chứa C, H, có thể có N.
  • D. X là hợp chất của 4 nguyên tố C, H, N, O.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>