ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Cho các phương trình hoá học sau:  

  (a). SO2 + 2H2O + Cl2 →2HCl + 2H2SO4.

  (b). SO2 + 2NaOH→ 2Na2SO3 + H2O.

  (c). 5SO2 + 2KMnO4 + 2 H2O →2K2SO4 + 2MnSO4 + 2 H2SO4.

  (d). SO2 + 2H2S→ 3S + H2O.

  (e). 2SO2 + O­2 → 2SO3

  SO2 đóng vai trò là chất khử trong các phản ứng: 

  • A. (a), (c), (e).      
  • B. (a),(b), (d), (e).   
  • C. (b), (d), (c), (e).        
  • D. (a), (c), (d).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>