ADSENSE
*/ ?>
 • Câu hỏi:

  Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: CO (k) + H2O (k)  ⇄  CO2 (k) + H2 (k)  ∆H < 0

  Cân bằng trên chuyển dịch theo chiều thuận khi: 

  • A. Cho chất xúc tác vào hệ.      
  • B. Thêm khí H2 vào hệ.
  • C. Tăng áp suất chung của hệ.                    
  • D. Giảm nhiệt độ của hệ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

*/?>
AMBIENT
?>