AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hòa tan hoàn toàn 24,3 gam Al vào HNO3 loãng dư, thu được dung dịch A và 8,96 lít hỗn hợp khí B gồm NO và một khí X (không còn sản phẩm khử nào khác), với tỉ lệ số  mol nNO : nX = 1 : 3. Khí X là: 

  • A. N2           
  • B. N2O                          
  • C. NO         
  • D.  NO2 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA