AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong các cặp chất sau đây, cặp chất nào  cùng tồn tại trong một dung dịch? 

  • A. NaCl và AgNO                      
  • B. HNOvà NaHCO3      
  • C.  ZnCl2 và Na2CO3         
  • D.  Na2ZnO2 và KOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>