AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị như hình sau:

  Giá trị của ax lần lượt là: 

  • A. 0,3; 0,1.         
  • B.  0,4; 0,1.         
  • C. 0,5; 0,1.             
  • D. 0,3; 0,2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>