AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo tác giả văn bản Nhìn về vốn văn hóa dân tộc, trong lịch sử phát triển các ngành nghệ thuật của dân tộc, ngành nghệ thuật nào là phát triển nhất?

  • A. Kiến trúc.
  • B. Sân khấu.
  • C. Hội họa.
  • D. Thơ ca.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>