AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong phần hai của văn bản Nhìn về vốn văn hóa dân tộc (từ "Giữa các dân tộc..." đến "...sự kích thích của đô thị"), tác giả đã đưa ra những dẫn chứng về các ngành văn hóa nào để chứng minh cho nhận định: "Chưa bao giờ trong lịch sử dân tộc, một ngành văn hóa nào đó trở thành đài danh dự, thu hút, quy tụ cả nền văn hóa"?

  • A. Văn hóa vật chất (kiến trúc, điêu khắc) và văn hóa phi vật chất (âm nhạc, hội họa, thơ ca, triết học, tôn giáo).
  • B. Văn hóa dân gian (văn học dân gian, sân khấu dân gian) và văn hóa bác học (thơ ca, kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, vũ đạo).
  • C. Thần thoại, tôn giáo, triết học, khoa học, kĩ thuật, nghệ thuật (âm nhạc, hội họa, kiến trúc, thơ ca).
  • D. Lối sống, ngôn ngữ, phong tục, tập quán, triết học, tôn giáo, thơ ca, kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>