AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính thiết thực của văn hóa Việt tạo nên nét hạn chế nào sau đây:

  • A. Thiếu sáng tạo lớn không đạt đến những giá trị phi phàm, kì vĩ.
  • B. Không có những giá trị đặc sắc nổi bật.
  • C. Không thừa hưởng được những giá trị tinh hoa và tiến bộ của văn hóa nhân loại.
  • D. Nền văn hóa không lớn tỏa rạng được giá trị vốn có vào đời sống văn hóa lớn của thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>