YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung và mục đích của văn bản Nhìn về vốn văn hóa dân tộc được tác giả xác định trong phần đầu văn bản là gì?

  • A. Xác định những yếu tố cội nguồn của nền văn hóa, quá trình vận động phát triển và đưa ra những định hướng để giữ gìn, phát huy những truyền thống tốt đẹp trong nền văn hóa dân tộc.
  • B. Nhận xét một số mặt của "vốn văn hóa dân tộc" đồng thời gợi mở những hướng nghiên cứu về vấn đề xác định bản sắc văn hóa dân tộc.
  • C. Đưa ra cái nhìn toàn diện, chân xác, thuyết phục về những đặc điểm thuộc về bản sắc văn hóa Việt Nam.
  • D. Phân tích vai trò, ý nghĩa của văn hóa trong quá trình phát triển đi lên của đất nước đồng thời đưa ra các nhìn nhận, đánh giá về bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2130

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON