AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo tác giả văn bản Nhìn về vốn văn hóa dân tộc, người Việt Nam có cách ứng xử như thế nào với cái mới?

  • A. Không dễ hòa hợp với cái mới nhưng cũng không cự tuyệt, chấp nhận cái mới phù hợp với mình nhưng cũng chần chừ, dè dặt.
  • B. Dễ dàng tiếp nhận cái mới nhưng có chọn lọc để phù hợp với quan niệm, với cuộc sống thiết thực hàng ngày.
  • C. Khắt khe trong việc lựa chọn, tiếp nhận cái mới nhưng khi xác định được cái mới phù hợp với nhu cầu phát triển của mình thì sẵn sàng tiếp nhận.
  • D. Rất nhạy bén với cái mới, nhất là những thành tựu mới nhất của nền văn minh nhân loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>