YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở cuối văn bản Nhìn về vốn văn hóa dân tộc, tác giả khẳng định điều gì?

  • A. Các đặc điểm của nền văn hóa Việt Nam bắt nguồn từ "ý thức lâu đời về sự nhỏ yếu, về thực tế nhiều khó khăn, nhiều bất trắc" của dân tộc.
  • B. Con đường hình thành bản sắc văn hóa dân tộc phải là sự kết hợp giữa "sự tạo tác" của dân tộc mình, đồng thời kết hợp với "sự chiếm lĩnh, khả năng đồng hóa" những giá trị văn hóa từ bên ngoài.
  • C. Nền văn hóa Việt Nam mang những nét đặc trưng của một nền văn hóa nông nghiệp định cư với tất cả những ưu điểm và nhược điểm của nó trong tiến trình hình thành và phát triển.
  • D. "Người Việt Nam sống có văn hóa" và chúng ta có quyền tự hào về nền văn hóa riêng của dân tộc mình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 2128

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON