MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Dòng nào nói đúng về nền văn hóa trong tương lai của dân tộc ta?

  • A. Nền văn hóa lớn đa sắc tộc.
  • B. Nền văn hóa có tính dung hòa, người Việt chọn lọc kế thừa các giá trị văn hóa để tạo nên sự hài hòa bình ổn cho đời sống văn hóa của dân tộc mình.
  • C. Nền văn hóa mới có nội lực bền vững.
  • D. Nền văn hóa lớn tỏa rạng được giá trị vốn có vào đời sống văn hóa rộng lớn của thế giới.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA