AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, thực chất của chọn lọc tự nhiên là:

  • A. Làm xuất hiện các alen mới dẫn đến làm phong phú  vốn gen của quần thể
  • B. Phân hóa khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các kiểu gen khác nhau trong quần thể
  • C. Làm biến đổi tần số alrn và thành phần kiểu gen cảu quần thể không theo một hướng xác định
  • D. Tác động trực tiếp lên kiểu gen mà không tác động lên kiểu hình của sinh vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>