AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhân tố nào sau đây góp phần duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể

  • A. Giao phối không ngẫu nhiên                                 
  • B. Cách li địa lí
  • C. Chọn lọc tự nhiên                           
  • D. Đột biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>