AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại đột biến nào sau đây làm tăng các loại alen về một gen nào đó trong vốn gen của quần thể

  • A. Đột biến tự đa bội                                                   
  • B. Đột biến điểm
  • C. Đột biến dị đa bội                                             
  • D. Đột biến lệch bội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  đột biến điểm làm xuất hiện alen mới

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>